top of page
Prometheus | Život s duší Tefeso

Živá voda

Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso

  Většina z nás cítí, že naše fyzické tělo funguje lépe, když se dobře cítíme a jsme plni pozitivní energie.

My jsme přesvědčeni, že tento stav lze nejenom navodit, ale i trvale žít. 

Prometheus je účinným pomocníkem

pro váš kvalitní život, zdraví a pohodu.

Prometheus | Život s duší Tefeso

Technologie

Živá voda

Technologie přináší přirozenou ochranu před negativními vlivy elektromagnetického smogu tím, že poskytuje stabilní elektromagnetické pole vysoké frekvence, které stabilizuje vlastní biopole člověka ve vibracích pohody. Zakomponované frekvence řady 369 a další harmonické vibrace, které těleso dvacetistěnu poskytuje, citliví lidé vnímají jako teplo nebo příjemné brnění. Život podporující vlnění, které technologie PROMETHEUS generuje bez použití externího zdroje, pozitivně ovlivňuje vše živé, co se nachází v jejím dosahu. Logo je do optického skla vnášeno pomocí pokročilé laserové technologie.

 ŽIVÁ VODA - jedná se o přirozený stav vody, kterého je dosahováno díky velkým tlakům a spirálovitému pohybu vody při vyvěrání ze zemského podloží. Díky tomuto principu se u vyčerpané povrchové vody, obnovuje její správná hexagonální krystalová mřížka, obnovují se kovalentní vazby atd., na povrch se tedy vrací voda s tzv. uspořádanou strukturou. Existuje mnoho informací o strukturované vodě a jejím působení na lidský organismus. Strukturovaná voda je lehce vstřebatelná buňkami

Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Život s duší Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
Prometheus | Tefeso
2846828 tvrde.jpg

Kdo jsme

❧ Společnost se zabývá principy zdraví fyzického těla, založené na účinných prostředcích posilujících přirozenou regeneraci našeho organismu.

Pro duševní pohodu, minimalizaci stresové zátěže vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme technologii PROMETHEUS ŽIVÁ VODA založenou na posvátné geometrii ve spojení s unikátními vlastnostmi křemičitého skla.

Zařízení přirozeným způsobem bez externího zdroje, obnovuje původní vlastnosti pramenité vody. Normalizuje PH, zkvalitňuje povrchové napětí vody a mění anorganické látky obsažené prakticky ve všech dnes dostupných zdrojích vody na organické.

bottom of page