top of page
close-up-blurry-people-therapy.jpg

Konzultace / Terapie

Konzultace

Terapie

2846828 tvrde.jpg

Základní informace

Konzultace

Autopatie - autopatický rozhovor

 Rozhovor začíná otázkou: „Co vás trápí?“ jde o to najít a pojmenovat všechny zdroje utrpení a negativní pocity. 

 Jednotlivé potíže se následně zkoumají do většího detailu, kde přesně problém je, jaká je jeho intenzita, omezení s ním spojená, jak často se projevuje, jak dlouho trvá, a jaké vnější okolnosti je ovlivňují a v neposlední řadě významné události zdravotního vývoje.

 Analýzou údajů z vyšetření se určí stupeň ředění autopatického preparátu, který si klient dle návodu připraví sám v autopatické lahvičce s doporučeným způsobem přípravy a intervalem podávání.

 Klient si v průběhu léčení zapisuje změny stavu a zápisky přinese po pěti až šesti týdnech na kontrolní vyšetření.

 

Genové klíče - kráčet po zlaté cestě

 Na konzultaci vygenerujeme váš osobní hologenetický profil, který vám vysvětlím a následně provedu. Společně se pak podíváme na vaše genetické nastavení a ukážeme si možné přístupy ke genovým klíčům.

 Jedním z nich je možnost kráčet po Zlaté cestě, na které se nachází tři sekvence genových klíčů, které jsou nám vtisknuty v době našeho narození a odemykají bránu k našemu vnitřnímu probuzení.

Terapie

EFT  terapie a NLP techniky 

❧ Při EFT terapii hledáme příčinu vašeho konkrétního problému a pomocí lehkého ťukání na akupunkturní body při současné koncentraci na své pocity se uvolňují blokace v energetickém systému vašeho těla a navrací ho zpět do stavu harmonie.

❧ Nejprve řešíme přítomnost, co vás momentálně trápí, pak řešíme minulost, např. traumata z dětství a nakonec budoucnost, pozitivní afirmace pomocí metod pozitivní sugesce.

❧ Dále je možné použít techniky NLP (Neuro-Lingvistické Programování) k vytvoření nových myšlenkových map.

ThetaHealing terapie

❧ Při sezení si nejprve popovídáme, co vás trápí, co chcete ve svém životě změnit anebo se vymanit z nefukčních vzorců a přesvědčení, která vám již neslouží.

❧ Poté se naladíme na mozkové vlny Theta, který nám umožní přístup do našeho podvědomí, kde měníme neprospěšná přesvědčení, odstraňujeme blokace, čistíme energetické dráhy, zkrátka přepisujeme mysl.

❧ Od počátku se vše děje s vaším vědomým souhlasem.

❧ Součástí sezení je i svalový test, kterým se ověřuje úspěšnost léčení.

Cena konzultace

  • cena konzultace je 1.800 Kč

  • obvyklá délka trvání  je 1 hod.

Cena terapie

  • cena terapie je 3.690 Kč

  • obvyklá délka trvání je 1,5 hod.

Jana Spitzkopfová | Život s duší Tefeso

Genové klíče

Autopathie | Život s duší Tefeso
EFT terapie | Život s duší Tefeso

Autopathie

EFT terapie

Autopatie - dokonalá ve své jednoduchosti

Autopatie je léčebná metoda, která vychází z principů homeopatie, a stejně tak využívá léčení podobného podobným. Zatímco k výrobě homeopatických léků se používají látky jako např. rostliny a minerály, autopatický preparát si může vyrobit každý sám ze sliny, dechu anebo prány. K přípravě preparátu je potřeba autopatická lahvička a kojenecká voda, k vaření autopatického preparátu pak plynový zapalovač.

❧ Autopatie je cesta k nastartování regenerace organismu, nastavení rovnováhy na všech úrovních a aktivování vitální síly. V podstatě se jedná o postupný návrat ke zdraví, během kterého dochází nejen ke zlepšování celkové kvality žití, ale i mizení zdravotních problémů samotných.

Kdy vám může autopatie prospět?

❧ Alergie  ❧ Astma  ❧ Autoimunitní onemocnění  ❧ Ekzémy  ❧ Bolesti kloubů a zad  ❧ Cukrovka  ❧ Deprese, úzkosti a strachy  ❧ Chronická únava  ❧ Migrény  ❧ Nespavost  ❧ Opakující se infekční onemocnění  ❧ Poruchy štítné žlázy  ❧ Poúrazové a pooperační stavy

… a v mnoha dalších dlouhodobě přetrvávajících anebo opakujících se problémů těla a mysli.

 EFT spadá mezi metody energetické psychologie, kterou v 90.letech 20.století vyvinul inženýr Gary Craig, tím, že zjednodušil techniku TFT svého učitele doktora Rogera Callahana a nazval ji EFT.

 EFT vychází ze systému čínské medicíny a při terapii používá soustavu meridiánů v lidském těle, kterými proudí životní energie, a které v určitých bodech vystupují na povrch lidského těla v tzv. akupunkturních bodech. Harmonický průtok energie jednotlivými meridiány je základ našeho zdraví a případná disharmonie se negativně projeví nejen ve formě fyzické bolesti či nemoci, ale i na našem psychickém zdraví.

 Příčinou disharmonie jsou povětšinou prožitky negativních emocí, které máme uložené hluboko v podvědomí, jako např. traumata z minulosti či negativní zkušenosti. Nevyléčené negativní emoce zanechávají otisk na fyzickém těle ve formě blokování průtoku energie meridiány.

❧ Metoda EFT hledá příčinu konkrétního problému a pomocí lehkého ťukání na akupunkturní body při současné koncentraci na své pocity uvolňuje blokace v energetickém systému a navrací ho zpět do stavu harmonie.

Je EFT terapie vhodná pro vás?

❧ EFT odstraňuje příčinu problému, a právě proto často pomáhá v případech, kde jiné metody selhaly.

❧ EFT je rychlá a účinná metoda s dlouhodobými výsledky vhodná pro každého bez rozdílu věku.

Kdy vám může EFT terapie pomoci?

❧ Deprese, úzkosti, strachy  ❧ Stres, panické ataky, fobie  ❧ Fyzické bolesti, chronické onemocnění  ❧ Závislosti, zlozvyky  ❧ Častá únava, nespavost  ❧ Přejídání se, nadváha  ❧ Nespokojenost a nízké sebevědomí  ❧ Vztahové problémy, uzavření se do sebe  ❧ Pocity viny, stud  ❧ Ztráta motivace, neúspěchy

… a také při řešení vašich životních situací, když např. nevíte kudy kam, cítíte se osamoceni, jste frustrování z práce apod.

Emotional Freedom Techniques - Techniky emoční svobody

Genové klíče | Život s duší Tefeso

Genové klíče – kráčejte po vlastní cestě

Genové klíče přijal a sepsal v roce 2009 Richard Rudd, český překlad zajišťuje Markéta Doubravská a kolektiv. Stránky českého centra pro Genové klíče najdete zde: https://www.genoveklice.cz/

❧ Genové klíče popisují 64 různých aspektů lidského chování. Každý ze 64 genových klíčů je prezentován klíčovými slovy představujícími různé frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů. Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍN, DAR a SIDDHI.

❧ Spektrum vědomí je osobní genetický programovací jazyk. Podle toho, jakým způsobem použijete tato slova a jejich význam ve svém životě, tak budou deprogramovat nebo nově programovat vaše geny vyššími frekvencemi elektromagnetických signálů.

❧ Cílem Genových klíčů je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí – vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi – dary a siddhi.

Jsou Genové klíče určeny pro vás?

❧ Genové klíče jsou určeny těm, kteří chtějí vystoupit z role oběti, jsou ochotní podívat se svým strachům upřímně do očí a překlopit je na své dary.

❧ Jsou pro všechny, kteří mají odvahu kráčet po vlastní cestě a chtějí svobodně tvořit svou každodenní realitu.

Osobní hologenetický profil - naše genetická výbava

❧ Poznat své genetické nastavení a žít svůj nejvyšší potenciál je touhou mnoha z nás. Každý z nás nese ve svých genech všechny aspekty celého spektra šedesáti čtyř genových klíčů, z nichž některé dominují a určují vývoj individuálního vědomí – vývoj v rámci života každého z nás jedinečným způsobem. Jsou to aspekty, jež formují naši životní cestu a prostřednictvím kterých se individuální vědomí může poznávat až do bodu probuzení.

❧ Pokud si přejete, můžete si sami vygenerovat svůj hologenetický profil, který si vytisknete a přinesete s sebou na naši schůzku. Společně se pak podíváme na vaše genetické nastavení, ukážeme si možné přístupy ke genovým klíčům a způsob jejich kombinace s EFT.

ThetaHealing | Život s duší Tefeso

ThetaHealing

ThetaHealing – staňte se tvůrcem svého života

ThetaHealing je světově uznávaná technika energetického léčení, která využívá frekvenci Theta mozkových vln, což je 4-7 cyklů za sekundu, jinak řečeno jedná se o léčení v Theta vlnách. Stav Theta je velmi hluboký stav uvolnění, ve kterém se pohybujeme na podvědomé úrovni. Tento stav nám umožňuje zbavit se neprospěšných přesvědčení, která nás omezují a brání nám být tvůrcem svého života.

❧ Tuto léčebnou metodu oživila v roce 1995 Vianna Stibal, když si vyléčila nádor na noze bez lékařské pomoci.

❧ Jedná se o meditační postup, při kterém dochází k léčení těla, mysli a ducha, a to za použití léčebných technik, přičemž základní léčení spočívá v síle myšlenky.

Může být ThetaHealing prospěšný i vám?

❧ ThetaHealing je prospěšný všem, kteří věří nejen této technice, ale i sobě, že může ve svém životě něco změnit a je ochotný tyto změny přijmout.

A co vám ThetaHealing přinese?

❧ Zlepšení fyzického a psychického zdraví  ❧ Odhalení příčin negativních emocí  ❧ Přepsání neprospěšných přesvědčení na prospěšná  ❧ Přivedení hojnosti do vašeho života  ❧ Otevření se vlastní intuici  ❧ Aktivování schopností, darů a talentů  ❧ Nalezení svého potenciálu  ❧ Důvěru v sám/sama sebe  ❧ Umění žít v přítomném okamžiku a radovat se  ❧ Projevování vděčnosti a pokory  ❧ Přinesení harmonie do vztahů s okolím  ❧ Pochopení smyslu života  ❧ Spokojený a naplněný život v bezpodmínečné lásce

Druhy konzultací /terapií

bottom of page